Darbo etika

Konfidencialumas

Klientų man pateiktą informaciją laikysiu konfidencialia ir neatskleisiu to, kas atskleidžiama jų būrimuose, nebent jų aiškiu prašymu, teismo nurodymu arba iškilus grėsmei gyvybei.

Pagarba

Su visais savo klientais elgsiuosi vienodai pagarbiai, nepaisant jų kilmės, rasės, religijos, lyties, amžiaus ar seksualinių pomėgių.

Sąžiningumas

Savo klientų būrimus interpretuosiu sąžiningai ir pagal savo galimybes. Neprimetu jiems informacijos, kurios jie konkrečiai prašė nepranešti arba nurodė, kad nenori tyrinėti. Visada stengsiuosi, kad būrimas būtų kuo objektyvesnis, tikslesnis ir sąžiningesnis. Tikiu, kad net ir blogiausiomis situacijomis galima rasti gerąją pusę. Jei dėl kokių nors priežasčių negaliu atlikti būrimo ar nežinau kaip tai padaryti – pranešiu klientui.

Taro kortų statusas

Mano teikiamos paslaugos nepakeičia profesionalių psichikos sveikatos paslaugų ir niekada neturėtų pakeisti gydytojo, teisininko ar kito licencijuoto specialisto. Tokiais atvejais raginsiu savo klientus kreiptis pagalbos į atitinkamą specialistą.

Atsakomybė

Skatinsiu savo klientus prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus bei visada elgtis pagal savo sąžinę. Mano tikslas visada yra suteikti klientams galimybę priimti teigiamus, praktiškus ir gyvenimą gerinančius sprendimus. Kiekviename būrime stengsiuosi pateikti teigiamą BET objektyvią žinią. Priminsiu savo klientams, kad galų gale jie yra savo likimo kalviai ir kad jie turi laisvą valią ir asmeninę atsakomybę. Niekada sąmoningai nebandysiu sunerimti ar gąsdinti savo klientų. Neleisiu savo klientams tapti per daug priklausomiems nuo mano būrimų ir nedarysiu spaudimo pirkti papildomus būrimus ar kitas paslaugas.

Taro kortų būrimas

Kadangi ateitis nėra iškalta akmenyje ir menkiausias veiksmas gali pakeisti gyvenimo eigą, niekada neprognozuosiu nei mirčių, nei gimimų, nei ligų padarinių. Neatliksiu skaitymo, kuris konkrečiai susijęs su trečiąja šalimi be to asmens sutikimo ar net gavus jo sutikimą. Taip pat pasilieku teisę atsisakyti burti, jei klientas pažeidžia sąlygas ir taisykles.