Sąlygos ir Taisyklės

Elana.lt vadovaujasi nuostatomis ir sąlygomis su kuriomis Jūs sutinkate užsisakydami bet kokią būrimo paslaugą ar naudodamiesi bet kokia kita Elana.lt teikiama paslauga.

Teikiamos paslaugos ir įsipareigojimai

 • Elana.lt teikia būrimo taro kortomis paslaugą išskirtinai internetu.
 • Paslaugas Elana.lt tinklalapyje galima užsisakyti tik iš anksto užpildant rezervacijos formą.
 • Užsisakant būrimą – paslaugos gavėjas privalo atsiskaityti pilnai ir iš anksto prieš gaudamas paslaugą.
 • Atsiskaitymas vyksta per Paysera arba Stripe sistemą, tai priklauso nuo paslaugos gavėjo pasirinkto apmokėjimo metodo.
 • Elana.lt neprisiima atsakomybės už paslaugos gavėjo įvestas klaidas užsakymo metu.
 • Reiktų žinoti, kad paslaugos tipo keisti negalima, tačiau užsakytų paslaugų datą ir laiką galima keisti likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki paslaugos suteikimo pradžios laiko susisiekiant su Elana.lt.

Užsakovas įsipareigoja:

 1. Pilnai apmokėti teikiamas paslaugas legaliais būdais.
 2. Nurodyti teisinga informaciją, kuri reikalinga paslaugai atlikti.
 3. Nenaudoti gaunamų paslaugų neteisėtais tikslais.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

 1. Teikti paslaugas kurias užsisakė paslaugos gavėjas JEIGU tai neprieštarauja LR įstatymams, darbo etikai ar šiomis aplinkybėmis.
 2. Paslaugos teikimo laikotarpiu konsultuoti užsakovą klausimais susijusiais su užsakyta paslauga.
 3. Grąžinti užsakovui sumokėtus pinigus, jei paslauga neatliekama.
 4. Pranešti iš anksto, jei paslaugos teikimo terminas keičiasi.

Paslaugos atšaukimas:

 1. Pagal Lietuvoje galiojančius daiktų/paslaugų grąžinimo taisykles, pirkėjas turi teisę per 14 dienų atšaukti užsakymą be jokios pateisinamos priežasties ir atgauti sumokėtus pinigus. Tai yra įmanoma iki paslaugos teikėjui ( Elana.lt ) perdavus paslaugą vartotojui.
 2. Grąžinimo atveju pinigai pervedami į tą pačią banko sąskaitą iš kurios Užsakymas buvo pateiktas per 10 darbo dienų.

Po paslaugos suteikimo pinigai negrąžinami, net jei ir paslaugos gavėjas mano, jog paslauga nebuvo suteikta taip, kaip jis tikėjosi.

Teikimo sąlygos

Visos užsakytos paslaugos yra teikiamos tik gavus išankstinį apmokėjimą.

Gavus apmokėjimą paslaugos gavėjas gaus automatiškai sugeneruotą sąskaitą faktūrą, bei el. laišką su visa informacija apie užsakytą paslaugą ir jos vykdymą  elektroniniu paštu kurį paslaugos gavėjas nurodė pirkimo metu.

 • Užsisakant būrimą internetu paslauga bus suteikta bus per “Zoom” programą, facebook messenger laiku kurį nurodė rezervacijos metu. Su juo bus susisiekta kontaktiniais būdais prieš suteikiant paslaugą.
 • Jei yra užsakomas vaizdo įrašas – tokiu atveju paslaugos gavėjas paslaugą gaus elektroniniu paštu kuriame ras nuorodą į vaizdo įrašą “Youtube” platformoje per 3 darbo dienas nuo paslaugos užsakymo.
 • Jeigu užsakovas nepasirodo sutartu laiku tokiu atveju yra įrašomas paslaugos vaizdo įrašas ir nusiunčiama užsakovui. Toks vaizdo įrašas bus laikomas kaip pilnas paslaugos suteikimas.

Aplinkybės dėl kurių galiu atsisakyti suteikti užsakytą paslaugą

Jei užsakymas yra apmokėtas, pinigai bus grąžinti į mokėtojo sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas per 10 darbo dienų.
 • Esate jaunesnis nei 17 metų.
 • Manau, kad tai gali neigiamai paveikti jūsų psichinę sveikatą. Patarčiau visiems, kurie sirgo psichikos ligomis, kurios pasireiškė psichozės epizodais, kliedesiais ar paranoja, nesinaudoti taro būrimais, kad nepablogintumėte esamos būklės. Jei turite psichikos sveikatos problemų, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistus. Mano teikiamos paslaugos nepakeičia profesionalių psichikos sveikatos paslaugų ir niekada neturėtų pakeisti gydytojo, teisininko ar kito licencijuoto specialisto.
 • Manau, kad tampate priklausomas nuo taro kortų būrimo.
 • Manau, kad bandote gauti informacijos apie ką nors kitą be jo sutikimo / žinios.
 • Prašašote numatyti mirtis, gimimų ar ligų baigtį arba diagnozuoti sveikatos problemas.
 • Jei manęs paprašysite burti apie  prakeikimus ar demoniškas jėgas. Nors kiekvienas žmogaus įsitikinimai yra laukiami, mano būrimas grindžiamas koncepcija, kad kiekvienas žmogus yra savo likimo šeimininkas, ir aš visada sutelkiu dėmesį į tai, kaip galite nustatyti savo rezultatą, prisiimdami asmeninę atsakomybę už savo pasirinkimus, sprendimus ir elgesį. Aš nepašalinu prakeikimų ar demoniškų jėgų rodmenų.
 • Esate grubus, įžeidžiantis ar nepagarbus ar agresyvus.

Atkreipkite dėmesį, kad pasilieku teisę atsisakyti bet kokio būrimo be paaiškinimo. Nepriimkite to asmeniškai, jei atsisakau burti, nenoriu įžeisti.

Dėl pakartotinių bandymų iš naujo rezervuoti atmestą paslaugą gali būti taikomi administravimo mokesčiai.

Intelektinės nuosavybės apsauga

Visos Pardavėjo interneto svetainėje www.elana.lt (toliau „Tinklapis“) ir www.parduotuve.elana.lt (toliau „Tinklapis“) esantis turinys, pavyzdžiui, grafiniai elementai, prekių ženklai, logotipai, piktogramos, išeities kodai, tekstai, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai, kiti autorių teisių objektai (toliau „Turinys“), priklauso išimtinai Pardavėjui nuosavybės teise arba yra Pardavėjo teisėtai naudojami trečiųjų asmenų Pardavėjui suteiktų teisių pagrindu. Dėl bet kokio Turinio ar atskirų jo elementų panaudojimo neturint tam atskiro rašytinio Pardavėjo sutikimo Pardavėjas gali būti privestas ginti savo teises teisminiu keliu ir reikalauti patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pardavėjas Pirkėjui, įsigyjančiam prekes ar paslaugas iš Pardavėjo, nesuteikia jokių teisių į Pardavėjui priklausančius ar Pardavėjo teisėtai naudojamus trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės objektus, sudarančius prekių turinį, ar intelektinės nuosavybės objektus, susijusius su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Pirkėjui (pavyzdžiui, sudarančius Pirkėjui suteikiamos spausdintos ar skaitmeninės edukacinės medžiagos turinį) (toliau „Intelektinės nuosavybės objektai“), t. y. Pirkėjui nesuteikiamos teisės į prekių ženklus, duomenų bazes, dizaino sprendimus, išvestinius kūrinius, komercines, gamybines ir profesines paslaptis, taip pat nesuteikiamos jokios autorių turtinės ar neturtinės teisės į jokius autorių teisių objektus, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukas, audiovizualinius kūrinius, grafikus, plakatus, skelbimus, bet kokius spausdintus ar skaitmeninius leidinius, pristatymus, mokymus, seminarus, konferencijas ir kitokius renginius (neatsižvelgiant į tai, ar jie vyksta internetu ar tiesiogiai), jų struktūrą, turinį, organizavimo, vedimo, audiovizualinius ar dizaino sprendimus ir kitus bet kokia forma išreikštus kūrinius ar jų dalis.

Pirkėjui, įsigijusiam prekes ar paslaugas iš Pardavėjo suteikiama teisė naudoti šias prekes ar su įsigytomis paslaugomis susijusią spausdintą ar skaitmeninę medžiagą pagal jos paskirtį asmeniniais edukaciniais tikslais. Tai reiškia, kad Pirkėjas neturi teisės savarankiškai ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis atgaminti, perdirbti, modifikuoti, keisti, platinti, transliuoti ir ar bet kokiu kitu būdu naudoti Intelektinės nuosavybės objektus komerciniais tikslais.

Šioje Sutarties dalyje aptarta pareiga gerbti ir saugoti Intelektinės nuosavybės objektus galioja neterminuotai. Pirkėjas lankydamasis Tinklalapyje patvirtina, kad jis supranta, jog šiame punkte aptartos sąlygos, susijusios su intelektinės nuosavybės apsauga, išlieka galioti net ir po Sutarties nutraukimo.

Internetinės parduotuvės sąlygos

Įsigyjant prekes mūsų internetinė parduotuvėje www.parduotuve.elana.lt, sutarties vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, Omniva paštomatas, kuriame pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas akceptavus Pirkėjui ( Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis *), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „parduotuve.elana.lt” internetinėje parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas nebus informuotas papildomai, todėl rekomenduojama nuolat peržiūrėti naudojimosi taisykles bei privatumo politiką. Pirkėjui nesutikus su pakeistom taisyklėm, jam draudžiama naudotis šia internetine parduotuve.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje parduotuve.elana.lt parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos aukščiau šiame puslapyje arba t elana.lt privatumo politikoje. Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti „parduotuve.elana.lt” internetinėje parduotuvėje sutinka su visomis taisyklėmis nurodytomis šiame puslapyje, privatumo politikoje ar darbo etika puslapyje.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti”.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma “parduotuve.elana.lt” duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „parduotuve.elana.lt” internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinio prekybos centro nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „parduotuve.elana.lt” internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu: [email protected], nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
4.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
4.2.2. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
4.2.3. kosmetikos ir parfumerijos, higienos prekių tiekimo;
4.2.4. apatinių drabužių tiekimo.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, pakuotė nepažeista arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
4.5. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo aiškaus pareiškimo el.paštu [email protected] apie norą nutraukti sutartį, Pirkėjas turi grąžinti įsigytas prekes.
4.6. Gavęs Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, parduotuve.elana.lt turi ne vėliau nei per 14 dienų grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis „parduotuve.elana.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetiniame prekybos centre bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu tinklalapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio tinklalapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1., 8.2.2. ar 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės “parduotuve.elana.lt” teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinėje parduotuvėje registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos” nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Parduotuvėje, suformavus prekių krepšelį ir Jums jį patvirtinus, apmokėti galite El. bankininkyste arba kortele. Visais atvejais pirmiausia reikia atlikti mokėjimą tik vėliau bus suteikiamos/išsiunčiamos paslaugos/prekės.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.2.2. Apmokėjimas naudojantis kreditinių kortelių aptarnavimo sistema – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių aptarnavimo sistemai stripe.com
8.2.3. Apmokėjimas banko pavedimu savarankiškai prie jos prisijungiant – toks atvejis yra galimas jei pirkėjas nori įsigyti prekę kreipdamasis nurodytais puslapyje kontaktais.

9. Prekių pristatymas

Užsakytas prekes internetinėje parduotuvėje www.parduotuve.elana.lt pristatome visoje Lietuvoje per 1 – 7 darbo dienas po apmokėjimo (užsakymo diena neįskaičiuojama).

OMNIVA paštomatai

Siuntos pristatomos per 1-7 darbo dienas. Į didžiųjų miestų paštomatus siuntos pristatomos ir šeštadieniais. Siuntų paštomatus siuntos pristatomos darbo dienomis ir šeštadieniais (10 didžiausių Lietuvos miestų).Siuntos saugomos iki 7 dienų.
Kaina: 5 Eur.

LP Express paštomatas

Siuntos pristatomos per 1-7 darbo dienas. Į didžiųjų miestų paštomatus siuntos pristatomos ir šeštadieniais. Siuntos saugomos iki 3 dienų.
Kaina: 5 Eur.

LP Express kurjeris

Siuntos pristatomos per 1-7 darbo dienas. Savaitgaliais ir švenčių dienomis siuntos nepristatomos. Siuntos pristatomos tik darbo dienomis; šventinėmis dienomis ir savaitgaliais siuntos nėra pristatomos.
Kaina: 10 Eur

SVARBU!

 • Nurodykite tikslų savo telefono numerį, nes būtent Jūsų nurodytu numeriu bus išsiųsta žinutė su siuntos atsiėmimo iš paštomato informacija.
 • Priimdami iš LP Express kurjerio, paštomato siutinį ar pasiimdami jį OMNIVA paštomate, patikrinkite, ar nėra pažeista pakuotė ir prekės. Jei taip atsitiko, pažymėkite tai gavimo dokumente ir informuokite mus el.paštu [email protected] per 2 kalendorines dienas.

Siunčiame prekes ir į kitas Europos sąjungos šalis, plačiau apie tai: [email protected]

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija ir (ar) tinkamumo naudoti terminas, kurių konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose, ant Prekės pakuotės ir (arba) kartu su Prekėmis pateikiamose garantinėse knygelėse. Jeigu tam tikroms Prekių rūšims gamintojo kokybės garantija nėra suteikta, tokioms Prekėms galioja dviejų metų garantija pagal įstatymą ir gamintojo komercinė garantija, kuri nepriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę Pirkėjams nustato LR CK.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Jeigu tai yra virtuali prekė ar paslauga po apmokėjimo atšaukti užsakymo nėra įmanoma, nes daugeliu atveju pirkėjas gauna prisijungimus prie įsigytų paslaugų nurodytu el. paštu. Jeigu po apmokėjimo pirkėjas negauna virtualios prekės ir nori susigrąžinti pinigus jis turi vadovautis apačioje nurodytomis 11 punkto taisyklėmis ir nuostatomis.
11.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.3. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi aiškiai pateikti savo norą el.paštu: [email protected]
11.4. 11.2. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.5.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas)
11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetiniu prekybos centru.
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „parduotuve.elana.lt” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetiniame prekybos centre „parduotuve.elana.lt”” įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikint. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio prekybos centro skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.